"ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562"
เล่นแบบเต็มจอ (Full Screen) คลิกที่นี่

ข้อมูลรายละเอียดของ "ถังสีเขียว"

สำหรับทิ้งขยะอินทรีย์ ขยะเปียก ขยะเน่าง่าย ย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร ซากสัตว์ กากกาแฟ เปลือกไม้ ฟางข้าว ขี้เลื่อย มูลสัตว์ เปลือกไข่

ตัวอย่างขยะอินทรีย์ ทิ้งลงถังสีเขียว

 • เศษผัก
 • เปลือกผลไม้
 • เศษอาหาร
 • เปลือกไข่
 • กิ่งไม้และเศษไม้
 • มูลสัตว์
 • ใบไม้
 • กระดูกสัตว์
 • ซากสัตว์
 • กากกาแฟ
 • ถุงน้ำชา
 • หญ้าหรือใบไม้สด
 • หญ้าแห้ง
 • ฟางข้าว
 • ขี้เลื่อย
 • เปลือกไม้
 • เศษวัชพืช
 • กากอ้อย

ข้อมูลรายละเอียดของ "ถังสีแดง"

สำหรับทิ้งขยะอันตราย โดยสังเกตได้จากฉลากบนบรรจุภัณฑ์ หากมีคำว่า สารไวไฟ สารมีพิษ หรือสารกัดกร่อน ก็จัดอยู่ในขยะประเภทนี้ทั้งหมด เช่น ถ่านไฟฉาย มือถือ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสีทาบ้าน ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องน้ำมันเครื่อง น้ำยาเปลี่ยนสีผม Power Bank หลอดไฟ เข็มฉีดยา

ตัวอย่างขยะอันตราย ทิ้งลงถังสีแดง

 • คีย์บอร์ด
 • มือถือ
 • แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่
 • โทรศัพท์สำนักงาน
 • ถ่านไฟฉาย
 • วิทยุ
 • ขวดยาฆ่าแมลง
 • กระป๋องสีทาบ้าน
 • กระป๋องสเปรย์
 • กระป๋องสีย้อมผ้า
 • ขวดยากำจัดวัชพืช
 • ปากกาเคมี
 • น้ำยาเปลี่ยนสีผม
 • กระป๋องน้ำมันเครื่อง
 • Power Bank
 • หลอดไฟ
 • เข็มฉีดยา
 • ภาชนะปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

ข้อมูลรายละเอียดของ "ถังสีเหลือง"

สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถนำไปขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น ขวดน้ำดื่มแบบใส หนังสือพิมพ์ วารสาร กระดาษสมุด ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำปลา ขวดสุรา ตะแกรง ขันน้ำ กระป๋องเบียร์

ตัวอย่างขยะรีไซเคิล ทิ้งลงถังสีเหลือง

 • กระดาษปอนด์
 • กระดาษกล่อง
 • หนังสือพิมพ์
 • วารสาร
 • กระดาษสมุด
 • ขวดน้ำอัดลม
 • ขวดน้ำปลา
 • ขวดไวน์
 • ขวดสุรา
 • ขวดเบียร์
 • ขันน้ำ
 • ตะแกรง
 • กระป๋องกาแฟ
 • กระป๋องเบียร์
 • ภาชนะพลาสติกที่ไม่ปนเปื้อนเศษอาหาร
 • ขวดน้ำดื่มแบบใส
 • ขวดน้ำดื่มสีขาวขุ่น
 • ขวดพลาสติกน้ำอัดลม

ข้อมูลรายละเอียดของ "ถังสีน้ำเงิน"

สำหรับทิ้งขยะทั่วไป ประเภทขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือไม่คุ้มที่จะนำกลับมารีไซเคิลใหม่ เช่น ตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้ง กล่องโฟม กระดาษทิชชู ซองน้ำตาล ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก กระดาษแก้วกาแฟ ซองกาแฟ เศษผ้า เศษหนัง

ตัวอย่างขยะทั่วไป ทิ้งลงถังสีน้ำเงิน

 • กล่องโฟม
 • หลอดกาแฟ
 • เศษผ้า
 • จานกระดาษเคลือบไข
 • กล่องข้าวชานอ้อย
 • ซองกาแฟ
 • ซองน้ำตาล
 • ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 • ตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้ง
 • ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 • ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก
 • ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร
 • พลาสติกห่อขนม
 • ฟอยล์เปื้อนอาหาร
 • ไม้ปลายแหลม
 • เศษหนัง
 • กระดาษแก้วกาแฟ
 • กระดาษทิชชู