"ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562"

ไขข้อข้องใจ คนไทยได้ประโยชน์อะไรจากโรงไฟฟ้าขยะ ?

ตอบข้อสงสัยให้หายข้องใจว่า ทำไมประเทศไทยควรมีโรงไฟฟ้าขยะ แล้วโรงไฟฟ้าขยะคืออะไร สร้างแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้าง ?

ข่าวชุมชนคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ยังคงมีให้เห็นตามสื่ออยู่เนือง ๆ ทำให้หลายโครงการต้องชะลอหรือเลื่อนการสร้างออกไป วันนี้ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันว่า จริง ๆ แล้วการสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนส่งผลอย่างไร ประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้าขยะแล้วหรือยัง ?

วิธีการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ

ว่ากันว่าวิธีกำจัดขยะที่ดีที่สุดคือ ไม่ทำให้เกิดขยะ หรือที่บางคนเรียกว่า Zero Waste เพราะเมื่อไม่มีขยะ ก็ไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องเก็บขยะ เรื่องกำจัดขยะ

ในความเป็นจริง เราจะทำได้ไหม ?

คำตอบก็คือ ในสภาวะปัจจุบันถ้าจะทำให้ถึงขั้นไม่มีขยะเลย คงเป็นไปได้ยากมาก ๆ แต่ถ้าจะทำให้ขยะเหลือน้อย ก็น่าจะเป็นไปได้ ผ่านกระบวนการ 3R นั่นเอง  

3R

3R ก็คือ R แรก Reduce ลดเพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด ทุกวันนี้เราเห็นตัวอย่างทุกวัน จากร้านสะดวกซื้อที่กำลังสอนเราให้ลดขยะ ด้วยการไม่แจกถุงพลาสติก หรือไปร้านกาแฟให้ใช้ภาชนะของตัวเองแล้วได้ส่วนลด ก็เท่ากับลดขยะลง 1 ชิ้น R ต่อมาก็คือ Reuse ใช้ซ้ำ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตรงนี้คงไม่ต้องอธิบาย อะไรที่เราทิ้ง มันก็คือขยะ ถ้าเราไม่ทิ้ง ใช้มันอีกสักพัก มันก็ไม่เป็นขยะ ส่วน R ที่สามคือ Recycle หมายถึงข้าวของที่เราใช้เมื่อเราไม่ต้องการแล้ว ยังสามารถส่งกลับไปแปรรูปเป็นสินค้ากลับมาขาย มาใช้ใหม่ได้อีก เรื่องพวกนี้เราคุ้นเคยกันดี อะไรที่ร้านรับซื้อของเก่ารับซื้อ นั่นแหละ Recycle ได้ทั้งสิ้น

แม้จะทำ 3R กันอย่างจริงจัง เราก็ยังหนีไม่พ้นที่จะเห็นขยะ แต่อย่างน้อย ขยะที่เห็นก็ได้ลดลงบ้างแล้ว ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย มีอะไรก็ทิ้ง ป่านนี้มนุษย์คงจมอยู่ใต้กองขยะไปนานแล้ว

ทำไมต้องมีโรงไฟฟ้าขยะ

แม้จะมีการลดขยะตั้งแต่ต้นทางไปบ้างแล้ว แต่เราก็ยังมีขยะให้ต้องมาจัดการ ตั้งแต่การเก็บขนไปจนถึงกำจัด เมื่อรวมกับขยะที่เคยถูกทิ้ง เทกองแบบไม่ถูกต้องอีกนับล้านตัน การกำจัดขยะที่ถูกต้องจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญที่สุดจนถูกยกระดับขึ้นเป็นวาระสำคัญของประเทศ

เราเคยมีประสบการณ์มาแล้ว เมื่อเมืองท่องเที่ยวไม่มีระบบกำจัดขยะที่ถูกต้อง จนเมืองไม่สามารถขนขยะออกไปกำจัดได้ เพียงไม่กี่วันก็เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว จนถึงขั้นเป็นวิกฤตการท่องเที่ยวไประยะหนึ่ง

โรงไฟฟ้าขยะ

แม้การกำจัดขยะจะมีหลากหลายวิธี แต่วิธีกำจัดสำหรับเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ การกำจัดขยะด้วยเตาเผาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ลดข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ อีกทั้งหากมีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม การกำจัดขยะยังให้ผลพลอยได้เป็นพลังงานไฟฟ้า และเมื่อได้รับการออกแบบและพัฒนาโครงการที่ดีจึงเกิดเป็นโรงไฟฟ้าขยะนั่นเอง

โรงไฟฟ้าขยะ เกิดขึ้นจากแนวทางการจัดการขยะที่เรียกว่า Waste Management Hierarchy เมื่อเราได้ทำตามขั้นตอนเพื่อลดปริมาณขยะด้วย 3R เต็มที่แล้ว การกำจัดขยะต้องให้ประโยชน์คือ ให้ผลพลอยได้จากการกำจัด รวมทั้งในการกำจัดต้องไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าขยะ

ประโยชน์ประการแรกของโรงไฟฟ้าขยะที่ดีก็คือ มีศักยภาพในการกำจัดขยะอย่างเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญกับชุมชนรอบโครงการ  ประการที่สองคือ ผลพลอยได้ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าจากกระบวนการกำจัด ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดการนำเข้าพลังงานหรือเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

เตาเผาขยะที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ หรือโรงไฟฟ้าขยะ จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ไม่มีเหตุผล หรือไม่มีที่มา-ที่ไป แต่เป็นทางเลือกที่ต้องพิจารณาปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ เช่น ขนาดของโครงการ (ปริมาณขยะที่ต้องกำจัด) ลักษณะหรือคุณสมบัติของขยะที่จะกำจัด เพื่อให้การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ไม่เป็นภาระกับประชาชน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้ตรวจสอบข้อมูล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
กรมควบคุมมลพิษ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กกพ.

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

เรื่องน่ารู้
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย